ODS Lanškroun odsuzuje jednání vládnoucí koalice (LANŠKROUNSKÉ FÓRUM, ČSSD a ANO) ve věci znemožnění konání zastupitelstva města (neschválením programu jednání) v pátek 3.5.2019. Nařčení o možné šikaně ze strany koaličních zastupitelů považuji za přehnané a zcela nevhodné, neboť pokud se domluví kterýchkoliv minimálně 7 zastupitelů, mají právo požadovat svolání zastupitelstva, jako tomu bylo i v tomto případě. Neexistují zastupitelé první a druhé kategorie.

Na celé věci mě nejvíce mrzí to, že přestože se můžeme v politických názorech a v řešení problémů města rozcházet, neměli by na to doplácet občané města. Cílem dobré politiky na malém městě, jako je to naše, by mělo být hledání kompromisů, naslouchání argumentům a především dialog, namísto věčných bojů a dělání si zbytečných naschválů. Domnívám se, že především vládnoucí koalice, by se měla maximálně snažit o dialog, a to jak s opozicí, tak s nespokojenými občany.

Jako zastupitelka města udělám maximum pro to, aby především ti občané, kteří nedostali prostor hovořit o svých problémech v pátek 3.5.2019, měli co největší prostor k diskuzi na příštím jednání zastupitelstva, které je svoláno na 15.5.2019.

Za ODS Lanškroun

Mgr. Monika Dušková

Kouzlo nechtěného

Tak jsem se – spolu s dalšími lanškrounskými divadelníky – konečně podíval do nového kulturního domu. Dojmů a taky otazníků mám plnou hlavu, ale chytřejší doufám budu, až proběhnou skutečné zátěžové akce celého objektu. Jednou z nich bude jistě Galavečer Škeble v pátek 3. května 2019. Očekáváme až 300 návštěvníků, které se pokusíme posadit ze všech stran kolem herců a vyzkoušet tak (jako kdysi ve starém kulturáku) hraní v aréně. A protože představení Galavečera bude zároveň i premiérou, musíme taky připočítat plný provoz barů, raut a možná i nějaký ten tanec. Bude to výzva jak pro pořadatele, tak pro zaměstnance Kulturního centra, bez jejichž pomoci a dozoru se žádný uživatel sálu neobejde.

A s tím souvisí jedna nečekaná vzpomínka. Kdysi jsem se, ještě jako zastupitel, zúčastnil prohlídky hokejové arény v Pardubicích. Když jsme vstoupili do šaten hokejistů, zarazily nás jejich neomítnuté betonové stěny. Na náš dotaz reagoval tehdejší manažer Zbyněk Kusý s upřímným údivem: „Vy byste chtěli hokejistům omítat stěny? Pokaždé, když prohrajou, do nich mlátí hokejkama, ti si omítku nezaslouží!”

Uznali jsme tehdy, že to bylo velmi rozumné a praktické stavební řešení, a mě samotného pak později zklamalo, když jsem v nové hokejové hale v Lanškrouně omítky v šatnách objevil. „Copak ten náš architekt tohle neví?” říkal jsem si.

Až teprve v novém kulturním domě jsem tento nadčasový prvek zase spatřil. Betonových stěn je zde habaděj, a kromě toho, že jde spolu se dřevem o přírodní materiály (slova architekta), je tady ještě ten hokejkový bonus navíc! Nelíbil se ti ples? Kapela? Divadlo? Politik? Nevadí. Kopni si při odchodu domů do betonu, práskni do něj pěstí nebo ho přetáhni deštníkem – a hned ti bude líp. A i kdyby sis při tom zlomil ruku a vykřičel plíce, náš nový kulturní dům se ani nezachvěje a ta tvoje pěstička mu vůbec neublíží.

Jan Střecha

ODS nemohla rozpočet podpořit

Místní sdružení ODS Lanškroun k návrhu rozpočtu zaujalo jednoznačné stanovisko a doporučilo našim zastupitelům rozpočet nepodpořit. MS ODS se ztotožňuje s názorem pana Boháče (ODS) uvedeném v zápisu z jednání finančního výboru: Vzhledem k finanční náročnosti probíhajících investiční akcí a s naplánovanou investicí do nové polikliniky, která proběhne v nejbližších letech, jsme očekávali, že bude předložen návrh rozpočtu, kde by byla zřejmá snaha hledat úspory v jiných kapitolách. V návrhu letošního rozpočtu opět vzrostly výdaje, které významně rostly i v posledních letech, jako např.: výdaje za služby hrazené Technickým službám, platy zaměstnanců, příspěvek na provoz Kulturního centra, položka „Přeložky, havárie, různé“, veřejná informovanost…“.
Položku „Přeložky, havárie, různé“ považujeme za nesystémovou a netransparentní, neboť vedení města si může bez schválení zastupitelstva uhradit jakoukoliv akci za 2,7 mil. Kč. Částka věnovaná na veřejnou informovanost slouží stále především pro prezentaci názorů a stanovisek vedení města, nikoliv k informování veřejnosti, jak ale napovídá její název.
Jednou z  priorit programu ODS pro komunální volby je vybudování přírodního biotopového koupaliště a zajištění tolik potřebného prostoru pro kvalitní koupání pro občany města Lanškroun. Dle vyjádření místostarosty Smoly (ČSSD) na Zastupitelstvu města Lanškroun je v rozpočtu města na rok 2019 počítáno s finančními prostředky pro vypracování studie proveditelnosti této investiční akce. Není ovšem již počítáno s finančními prostředky na vypracování projektové dokumentace, což bohužel znamená oddálení případné realizace do dalších let a odložení vyřešení problematiky letního koupání pro všechny občany.
Zastupitelé ODS proto nepodpořili ani navržený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022, protože z něho vyplývá, že při realizaci současného projektu polikliniky nebude možné financovat další připravované investiční akce, s výjimkou těch, které jsou v plánu obnovy majetku. V takové situaci by dle názoru ODS bylo vhodné, co nejdříve posoudit finanční náročnost alternativního návrhu výstavby polikliniky. Rozhodně nedoporučujeme, aby město žádalo o další úvěr.

Monika Dušková, předsedkyně MS ODS Lanškroun

PF 2019

1. Mgr. Stanislava Švarcová
ředitelka dětského domova, ODS
 

2. RNDr. Lukáš Boháč
programátor, ODS
 

3. Pavlína Tovtiková
ředitelka školní jídelny, bez politické příslušnosti
 

4. Mgr. Monika Dušková
ředitelka školy, ODS
 

5. Ing. Oldřich Brýdl
technický ředitel, bez politické příslušnosti
 

6. Vítězslav Seidl
ředitel obchodní společnosti, ODS
 

7. Ing. Jiří Sloupenský
majitel tiskárny, ODS
 

8. Ing. Libor Černohous
vedoucí údržby, bez politické příslušnosti
 

9. PaedDr. Marie Borkovcová
ředitelka muzea, ODS
 

10. Jiří Dušánek
vrchní inspektor obvodního oddělení policie, bez politické příslušnosti
 

11. Dominik Joza
student vysoké školy, bez politické příslušnosti
 

12. Michal Stasiowski
strojař, bez politické příslušnosti
 

13. Marie Střechová
učitelka základní umělecké školy, ODS
 

14. Ing. Josef Šuma
technický ředitel, bez politické příslušnosti
 

15. Ing. Petr Kotyza
ředitel biotechnologické firmy, bez politické příslušnosti
 

16. Mgr. Linda Netušilová
ředitelka knihovny, bez politické příslušnosti
 

17. Ing. Jiří Krejča
jednatel softwarové společnosti, ODS
 

18. Mgr. Martin Joza
ředitel školy, bez politické příslušnosti
 

19. Tomáš Krč
obchodní zástupce, ODS
 

20. Ivo Stasiowski
OSVČ, bez politické příslušnosti
 

21. Bc. Vladimíra Skalická
vychovatelka speciální školy, bez politické příslušnosti

Pečeme s ODS

Děkujeme všem občanům, kteří se dnes na akci „Pečeme s ODS“ potkali s kandidáty ODS Lanškroun a seznámili se s naším volebním programem.

Pečeme s ODS – 1. 10. – 14:00


Zveme Vás na setkání s kandidáty ODS Lanškroun.
Potkáme se na několika místech ve městě, kde se můžete seznámit s naším volebním programem a diskutovat s námi.
Uvidíme se na náměstí J. M. Marků, u Dělnického domu, u Krčmy, v Lorencově aleji a na sídlišti U papíren zítra po 14. hodině.

Dobrého chleba a dobrých nápadů není nikdy dost!
[powr-map id=e2d95cfd_1538259669]

Volby 2018 – Pozvánka k volbám

Volby 2018 – Penzion pro seniory

Budeme urychleně hledat řešení zvýšení kapacity domova pro seniory i v jiných lokalitách s pobídkou pro soukromé investory. Rozšíříme služby domácí péče pro rodiny, které se starají o dlouhodobě nemocného člena rodiny.