Naši lidé

Zde uvádíme přehled zastoupení členů MS ODS v Lanškrouně v různých politických funkcích.

ODS Vedení místního sdružení ODS:

Mgr. Stanislava Švarcová předseda
Ing. Jiří Krejča místopředseda
Mgr. Monika Dušková členka rady
Ing. Jiří Sloupenský člen rady
RNDr. Lukáš Boháč pokladník

ODS Zastupitelstvo města Lanškroun:

PaedDr. Marie Borkovcová zastupitelka
RNDr. Lukáš Boháč zastupitel
Mgr. Monika Dušková zastupitelka
Mgr. Stanislava Švarcová zastupitelka

ODS Komise RM, výbory ZM a pracovní skupiny:

RNDr. Lukáš Boháč člen finančního výboru
PaedDr. Marie Borkovcová členka kulturní komise, pracovní skupiny pro regeneraci městské památkové zóny, pracovní skupiny pro památky, pracovní skupiny pro přípravu a zajištění Adventního a vánočního Lanškrouna, pracovní skupiny pro přípravu programu městských slavností při příležitosti konání Lanškrounské kopy a pracovní skupiny pro koordinaci programů oslav 100 let samostatného Československého státu
Mgr. Monika Dušková členka komise pro cestovní ruch, členka škodní komise
Ing. Jiří Krejča člen pracovní skupiny pro přípravu programu městských slavností při příležitosti konání Lanškrounské kopy
Marie Střechová členka komise pro výchovu a vzdělávání
Mgr. Stanislava Švarcová členka kontrolního výboru