Živá diskuse se rozproudila před samým závěrem prosincového jednání zastupitelstva města. Předmětem té živé diskuse byl Kajícník? socha vytvořená mladým umělcem Tomášem Hášou v rámci Hlínafestu. Tedy především to, zda Kajícník klečí na vhodném místě (naproti kříži u kostela svatého Václava), zda někomu nepřekáží či snad někoho neprovokuje. Jestli by mu snad nebylo jinde lépe. Zaznělo mnoho názorů zastupitelů, několik otázek a odpovědí. Pan starosta živě vyzýval zastupitele ke sdělení svých postojů (tedy ty koaliční, opoziční se museli přihlásit), velmi ho zajímaly. Vnímám diskusi jako opodstatněnou, správnou. Autor Matouš Háša by měl pravděpodobně také radost, umění má mimo jiné vést k dialogu a zamyšlení, k formulování svého názoru a postoje. Nevím ale, zda si zastupitelé uvědomují, jak moc ve svých vyjádřeních sdělovali i sami o sobě! Stojí za to poslechnout si zvukový záznam z jednání v čase 2:40.
Je však k nevíře, že k přijímanému úvěru ve výši 160 milionů Kč na témže jednání zastupitelstva města nezazněla ze strany koaličních stran jediná otázka na vedení města nebo přizvaného odborníka, nebyl předložený žádný oponentní posudek či názor. A o celém kulturáku ? možné varianty výstavby, zadání atd. ? na zastupitelstvu v diskusi v minulosti ani věta. Prováděcí dokumentaci mi vedení města spolu s právníky (za jakou cenu?) tajilo až do vypsání výběrového řízení na realizaci stavby. Proč asi?

Stanislava Švarcová