Komunální volby, 10. - 11. října 2014Budeme velmi rádi, rozhodnete-li se podpořit v komunálních volbách kandidáty Občanské demokratické strany. Protože se volební systém výrazně liší od toho, který se používá ve volbách parlamentních, dovolujeme si Vám předložit tento stručný návod.

Každý volič obdrží jediný volební lístek, na kterém budou uvedeny všechny kandidující volební strany. Může pak volit buď jednu stranu, anebo si vybrat jednotlivé kandidáty z libovolných kandidujících stran, anebo volit jednu stranu a několik dalších kandidátů z jiných stran.

V komunálních volbách máte tolik hlasů, kolik je míst na kandidátce.
Nenechte je tedy propadnout a uplatněte všechny své hlasy!

Chcete-li někoho opravdu účinně podpořit, musíte volit jeho volební stranu!
Dáte-li totiž hlas jen jemu osobně, nepomůže mu to k úspěchu. Protože hlasy odevzdané jednotlivým volebním stranám se násobí počtem míst na kandidátce, mají mnohem větší váhu než hlasy, odevzdané jednotlivým kandidátům.

Chcete podpořit více osob, ale z různých volebních stran?

Můžete samozřejmě volit napříč stranami a vybírat si z více kandidátek. Měli byste ale vědět, že takovým způsobem volby sice můžete posunout vámi voleného kandidáta dopředu v rámci kandidátky, ale stejně nemáte příliš možnost ovlivnit to, který z nich bude zvolen. O tom rozhoduje počet hlasů pro jednotlivé volební strany celkem, nikoliv počty hlasů odevzdaných přímo pro jednotlivé kandidáty.

Neexistují žádné preferenční hlasy!

Na rozdíl od voleb do parlamentu není v komunálních volbách možné účinně podpořit určitou volební stranu a současně v rámci této strany preferovat některé kandidáty a postrčit je dopředu. Zaškrtnete-li současně volební stranu a některé kandidáty této strany, lístek je sice platný, ale počítá se jen váš hlas pro stranu jako celek.

Takže nezapomeňte – váš kandidát se může stát členem zastupitelstva jen tehdy, bude-li úspěšná jeho strana.