VOLEBNÍ PROGRAM

ŠKOLSTVÍ

S respektem k historii elektrotechnického a strojírenského
průmyslu města rozvíjíme další formy podpory technického
vzdělávání v základních školách. Spolupracujeme s místními
podnikateli a firmami s cílem dlouhodobě zajistit dostatek
odborně vzdělaných lidí, které náš region potřebuje.

VOLNÝ ČAS

Postavíme cyklostezky z Lanškrouna do Sázavy a do
Žichlínka.

BEZPEČNOST

Pro bezpečnost našich obyvatel považujeme za nutné
modernizovat veřejné osvětlení. Pracujeme na získání
dotací. Vytipujeme problémové lokality a zabezpečíme je
kamerovým systémem. Samozřejmostí jsou další úpravy
komunikací v Lanškrouně, prioritou je vybudování kruhového
objezdu na křižovatce ulic Komenského a Lidická.

PODPORA BYDLENÍ

Připravíme další pozemky pro výstavbu rodinných domků
v Lanškrouně.

SOCIÁLNÍ OBLAST

Budeme nadále rozvíjet péči o seniory. Napomůžeme
vzniku denního centra pro seniory a občany se zdravotním
postižením. Zvýšíme komfort pohybu po městě osobám
se zdravotním postižením i občanům s omezenou schopností
pohybu.

KOMUNITA

I nadále budeme podporovat spolky a organizace, které
spoluvytvářejí život ve městě. Najdeme důstojnější prostory
pro městskou knihovnu, jako vhodný vidíme objekt
současné polikliniky.

PODPORA PODNIKÁNÍ

Vstřícným postojem k podnikatelům podpoříme rozvoj
města a zaměstnanost.

KULTURA

Společenský dům přebudujeme tak, abychom v souladu
s požadavky občanů doplnili chybějící prostor pro pořádání
divadel, plesů a zábavných večerů.

SPORT

Dokončíme sportovní areál za Střelnicí pro kvalitní zázemí
sportovců. Umístíme další herní a sportovní prvky ve
městě i v okolí rybníků pro vyžití dětí i dospělých.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Za použití nejmodernějších technologií budeme nadále
efektivně třídit, recyklovat a také energeticky využívat
především místní komunální odpad. Nepodporujeme
vznik velkospalovny. Pro Váš komfort zachováme sběrná
místa v Lanškrouně. Realizací připravených protipovodňových
opatření ochráníme majetek občanů před povodněmi
a zemědělskou půdu před erozí.

CESTOVNÍ RUCH

Chceme, aby město bylo atraktivní pro turisty i investory.
Nadále budeme podporovat cestovní ruch, zvážíme vhodnější
umístění infocentra do vestibulu radnice.