ODSKe dni 28. února 2013 oznámila MO ČSSD Lanškroun svým koaličním partnerům odstoupení od koaliční smlouvy. O důvodech svého rozhodnutí odstoupit od smlouvy koaliční partnery neinformovali, ti se údajné důvody dozvěděli až z veřejného prohlášení v médiích. Rozhodnutí učinit tento krok však někteří její zástupci deklarovali již před několika měsíci a lze ho tak z pohledu ostatních koaličních stran chápat jako promyšlenou a předem připravenou akci.

Prohlašujeme, že:

1. Každý radní měl dostatečný prostor ovlivňovat rozhodnutí rady města ve všech radou schvalovaných záležitostech. Je logické a potřebné, že názory jednotlivých členů rady se mohou v konkrétních záležitostech rozcházet. Zástupci ČSSD měli vždy možnost své názory přednést a obhájit. Bohužel jsme často postrádali v případě jejich nesouhlasu s předkládaným návrhem jejich vlastní návrh řešení.

2. Zástupci ostatních koaličních stran zodpovědně přistupují k projednávání všech stávajících i budoucích investičních akcí města a hledají možnosti, jak v této souvislosti co nejméně zatížit rozpočet města. Nerozumíme výše uvedené kritice o přípravě problematických či velkých investic. Zadlužování města formou úvěrů a půjček vnímáme jako poslední možnou variantu řešení.

3. Koaliční partneři vnímají situaci kolem Společenského domu jako prioritu a jsou připraveni se jí aktivně zabývat. V současné době je však Společenský dům zatížen soudními spory a do jejich vyřešení nechceme ve Společenském domě provádět zásadní investice. Provozní opravy nutné k zajištění bezpečného užívání objektu zajišťujeme.

4. Výběr tajemníka byl zcela transparentní a zástupci ČSSD byli o průběhu a výsledku výběrového řízení informováni.

5. Nerozumíme připomínkám MO ČSSD Lanškroun o změně způsobu komunikace a řízení města. Naopak vnímáme způsob komunikace ze strany bývalého místostarosty vůči starostce i radě města v řadě případů za ,,nečitelný?, pramenící s největší pravděpodobností z jeho neochoty činit zásadní rozhodnutí.

6. Uznáváme, že některá jednání rady města měla poněkud dramatičtější průběh. Ten byl způsoben rozdílnými postoji radních k probírané problematice a ne vždy byl tento způsob jednán vhodný.

Odchod koaličního partnera respektujeme, ale jím v prohlášení popsané důvody nesdílíme a vnímáme je jako zástupné. Jako hlavní důvod vidíme neochotu bývalého místostarosty nést odpovědnost za rozhodnutí, která s výkonem dané funkce souvisí, a snahu některých členů vedení MO ČSSD připravit si výhodnější pozici před dalšími komunálními volbami bez ohledu na zájmy města.

V Lanškrouně, dne 3. března 2013

Zástupci ODS, TOP 09 a KDU-ČSL