ODSVe středu 15. února proběhla tisková konference na téma optimalizace veřejné dopravy v Pardubickém kraji. Konference se konala tradičně v Modrém domě ODS, s účastí Petra Tupce, lídra do krajských voleb pro rok 2012.

Petr Tupec seznámil zástupce médií s problematikou současných jízdních řádů nejen z pohledu krajského zastupitele, nýbrž nástínil i reálné problémy z pohledu starosty obce Horní Jelení.

Novináři byli informování o základních pochybeních při přípravě integrovaného systému dopravy. Při kompletaci jízdních řádů nebyly brány v úvahu podmínky přírodní, odbavovací ani technické. Výrazné pochybení vidí také v nevyhovění připomínek od klíčových krajských zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí.

Lídr za ODS upozornil i na faktory ohrožující lidské zdraví. Příklad byl vysvětlen na školácích, kteří v zimě čekají i hodinu na opuštěných zastávkách nebo na řidičích autobusů, kteří nemají ani možnost dodržovat povinné pracovní podmínky v podobě právoplatných přestávek.

V průběhu tiskové konference bylo navrženo několik návrhů na řešení nápravy jízdních řádů s vědomím, že není možné čekat až d 10. června, kdy mají vstoupit v platnost upravené jízdní řády pro železniční dopravu. Podle odborných studií je možné kompletní nápravu, i s tiskem nových jízdních řádů, vykonat v časovém rozmezí měsíce a půl.

Za absolutně zodpovědného člověka za nesystematické dopravní spoje označil Petr Tupec náměstka hejtmana Jana Tichého, krajského radního odpovědného za dopravu v Pardubickém kraji. Zároveň podotkl, že to byl právě náměstek Tichý, kdo si pro realizaci optimalizace veřejné dopravy zvolil společnost OREDO.