ODSV posledních dnech se téměř ve všech formách médií dočítám o takřka fenomenálním úspěchu krajské sociálně demokratické vlády v oblasti úspor u investičních akcí. Slovo fenomenální míním naprosto vážně. V kontextu se zveřejněnou sumou (exaktně) vyčíslenou na 723 048 448,- Kč za poslední tři roky mi výraz nepřipadá vůbec přehnaný. Nicméně v případě, kdy by tato gigantická částka stála na reálném základě.

Jak uvádí pan náměstek Tichý, bylo této úspory dosaženo oproti cenám plánovaným v zadávacích dokumentacích. Právě v tomto vyjádření se reálnost této úspory jaksi vytrácí. Pokud bych měl v plánu vykázat skutečnou úsporu, tak pouze k nabídkové či vysoutěžené ceně, kde je možno vyčíslit přesně úsporu bez jakýchkoli pochybností.

Osobně bych si nedovolil počítat úsporu vůči ceně ze zadávací dokumentace, která má obecně charakter spíše informativní. Dodejme, že pro marketingové účely je tímto způsobem poměrně snáze ovlivnitelná. Jen stěží bychom v dnešní vyhledávali subjekt, který by vysoutěžil cenu přesahující ceny uvedené v zadávací dokumentaci. Z tohoto pohledu teoreticky šetří naprosto všichni.

Zda je ale tato úspora reálná, se musí někde zobrazit. Nejedná se pouze o další sociálně demokratický marketingový tah, kdy pan náměstek tahá veřejnost za nos?

Jestli krajská sociálně demokratická vláda na reálnosti této úspory trvá, měla by veřejnosti sdělit, jak přesně bylo s touto úsporou naloženo. O kolik více investičních akcí se proti plánu uskutečnilo? Byly tyto prostředky užity k jiným, doufejme, bohulibým účelům? Tuto odpověď nám všem zůstává pan náměstek Tichý zatím dlužen ?

Ing. Radim Jirout, MBA
poslanec PČR, předseda Oblastní rady ODS Ústí nad Orlicí