ODSDámy a pánové, jelikož cítím zodpovědnost vůči svým voličům, považuji za vhodné říci pár slov k uplynulé vládní krizi a následnému hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Patřím mezi nové poslance Poslanecké sněmovny a jsem otřesen praktikami, se kterými jsem se až doposud nesetkal. Důrazně odsuzuji prorůstání byznysu do politiky tak, jak to naznačují média ve spojitosti Věcí veřejných s bezpečnostní agenturou ABL. Žádná politická strana nesmí být prostředkem pro získání moci pro movitého jednotlivce nebo mocný podnikatelský subjekt jako skupinu. Pokud by se tato obvinění prokázala, bylo by to bezprecedentní podkopání principů politického systému v České republice v porevolučním období, a zneužití základních funkcí politických stran, respektive by došlo k jejich převrácení vzhůru nohama.

Důrazně se ohrazuji proti praktikám, které se v posledních měsících značně rozmáhají, a tím jsou nahrávky různých rozhovorů. V případě, že je tento instrument užíván orgány činnými v trestním řízení, nemám absolutně nic proti, jedině ony jsou k tomu kompetentní díky opoře v zákoně. Jestliže je však nahrávání užíváno při jakýmkoliv druhu jednání či rozhovoru včetně soukromých, je to důkaz zkaženosti české společnosti. Tyto praktiky zasejí ještě hlubší nedůvěru mezi členy české společnosti, o to hůř však, že legitimizují i ?fízlování? a udávání, které bylo tolik vlastní totalitnímu režimu. Soukromí je dle mého přesvědčení nedotknutelné, a z této zásady nehodlám slevit.

Vládní krizi i samotné hlasování o vyslovení nedůvěry vládě považuji za obrovský hazard s pověstí České republiky. Jako ekonomicky smýšlející člověk vnímám tyto věci jako ohrožení ratingu České republiky, což zdraží správu českého veřejného dluhu. Opozice je nezodpovědná, když nadužívá institutu hlasování o nedůvěře, které poutá pozornost aktérů na trhu. Tím nesnižuji váhu kauz, kterými trpí vládní koalice, trván na jejich řádném prošetření i vyvození důsledků, nicméně nikoliv pod tlakem opozice, nýbrž orgány k tomu určené. Uznávám právo opozice na svolávání mimořádných schůzí, dovoluji si však upozornit, že těmito divadly, kam to velmi často sklouzává, opozice velmi aktivně postupně pracuje na znevěrohodnění naší země, a nelze se divit propadu na korupčním indexu, což nám ekonomicky velmi škodí. Doporučuji opozici nezapomínat na vlastní korupční skandály, a doufám, že budou stejně vyšetřeny jako záležitosti vládní koalice. Mám především na mysli jak nevyjasnění financování Věcí veřejných, tak fakt týkající se poslance Michala Babáka (VV). Sociálně demokratický premiér Stanislav Gross opustil českou politiku po finančním skandálu, který se týkal mnohem menší částky, i přesto v rámci kultury politiky nekompromisně přišel o politické funkce. Nevidím důvod, proč by pan poslanec Michal Babák měl být výjimkou. Věci veřejné deklarovaly svou stranu jako transparentní včetně financování, antikorupční, demokratickou, do této chvíle však do české kultury politiky vnesly přesný opak. V opozičních řadách i nadále čekáme na transparentní zveřejnění nákladů za volební kampaň ČSSD a plné ozřejmění financování i této strany. Absurdní mi připadá ovšem i morální kritika vlády ze strany poslance ing. Jiřího Dolejše z KSČM, a to už jen z důvodu absence jeho morálního oprávnění cokoliv v tomto duchu kritizovat. Je to stále ten stejný poslanec za KSČM, který bez jakéhokoliv uzardění neváhal na provokaci MF Dnes v září roku 2009 zareagovat přijetím návrhu úplatku za potenciální novelizaci zákona o loteriích ve výši 1 milionu korun, přičemž přijaté peníze by byly ?vyprány? přes stranické Haló noviny. Stále je tedy živou otázkou, kolik takovýchto ?inzerentů? KSČM v rámci svého financování skrze Haló noviny ve skutečnosti má.

Plně si uvědomuji obraz skandálů, které provází vládní koalici, i přesto je pro mne vyšší hodnotou přínos nezbytných reforem, bez kterých se Česká republika neobejde. Parlamentní většina současné vládní koalice je v porevolučním období unikátní a nelze tuto šanci promarnit, z toho důvodu podporuji reformní kroky vlády, ovšem apeluji na zintenzivnění reformního úsilí v podobě konkrétních předkládaných návrhů zákonů. Pan premiér RNDr. Petr Nečas má mou plnou podporu.

Ing. Radim Jirout, MBA, poslanec PSP ČR za Pardubický kraj