Stanislava ŠvarcováUcházím se o první místo na lanškrounské kandidátní listině ODS. Ucházím se o toto místo s vědomím, že to současně znamená být kandidátem na místo starostky města Lanškroun. Jsem si vědoma své odpovědnosti a nebojím se jí. Chci věnovat nadcházející roky práci pro město Lanškroun a jeho obyvatele. Chci se maximálně podílet na tom, aby byl Lanškroun místem, kde se dobře žije.

Město má před sebou důležité investiční akce, kterými jsou výstavba sportovního areálu, skateparku a dětského dopravního hřiště. Je třeba dokončit výstavbu skautské klubovny.
Vím i o velké potřebě oprav chodníků a komunikací, o potřebě výstavby polikliniky, v budoucnu i městské knihovny. Samozřejmostí je pro mě péče o zeleň, čistota města, údržba objektů škol a školek. Vím také, že chybí pozemky pro výstavbu rodinných domků, tuto situaci bych řešila neodkladně. Znám také potřeby maminek s malými dětmi i seniorů, také mě trápí bariéry ve městě i nedostatek malých hřišť a zákoutí pro posezení.

Úkolem na několik dalších volebních období je zvelebení oblasti našich rybníků, přemýšlet musíme i o nakládání s odpady. Velmi potřebná je rekonstrukce Společenského domu, vybudování sálu, restaurace i obnovení zbytků parku.

Chci dělat politiku jako službu, vidět dál než za jedno volební období. Ráda naslouchám lidem a nebojím se přijmout odlišný názor.

Chci komunikovat!

Stanislava Švarcová