Richard NeugebauerRozhodl jsem se vstoupit do politiky a ve svých 41 letech se stát nejmladším kandidátem v našem volebním okrsku do Senátu Parlamentu České republiky. Nabídku jsem poctivě zvažoval, především s přihlédnutím k tomu, jak bych se svými zkušenostmi mohl prospět rozvoji našeho krásného regionu a kvalitě života nás všech. Pocházím ze Žamberka a celý můj dosavadní život je spojen s okresem Ústí nad Orlicí.

Jsem kandidátem politickou minulostí naprosto nepopsaný. Léta se věnuji sportu, trenérské praxi s mládeží, občanskému sdružení, které jsem založil, a také své malé živnosti. Jsem zastáncem názoru, že politiky by se měli stávat lidé, kteří ve svém oboru získali dostatek zkušeností a poznatků. Při své různorodé činnosti jsem je získal.

Do práce Senátu tak mohu přinést nové myšlenky a pohledy, s jejichž pomocí mohu spolupracovat na řešení například nedostatků našeho právního a legislativního prostředí, které nás trápí. Pravidelně totiž narážím na problémy, které komplikují život nám všem a s nimiž se nechci do budoucna smířit. Jsem odhodlán je s Vaší pomocí změnit.

Richard Neugebauer

Vážení spoluobčané,

ucházím se o Vaši důvěru v nadcházejících volbách do Senátu. Změna na politické scéně a chuť voličů maximálně ovlivnit volební výsledky mně dodala naději a odvahu. Jsou to významné impulsy k tomu, abych se pokusil vstoupit do aktivního politického života. Pokud mi vyjádříte podporu tím, že mi dáte hlas, naložím s ním s největší odpovědností a jsem připraven Vám skládat účty.

Jsem člověk, který věří v demokracii, spravedlnost a v myšlenku, že každý z nás může něco ovlivnit. Pojďme společně pokračovat ve změně, kterou si jistě zaslouží i Senát Parlamentu České republiky.