Jsem lanškrounská rodačka, v Lanškrouně žiji celý život a dosud i pracuji. Mám nádherné povolání – učím hru na klavír a zobcovou flétnu na základní umělecké škole. Kromě toho jsem lektorkou Lanškrounské dřevěné píšťalky a mým koníčkem je také sborový zpěv.

Ve městě jsem se vždy zabývala místním kulturním životem (Hudební mládež, Kruh přátel hudby, kulturní komise rady města) a vzděláváním mládeže (komise pro výchovu a vzdělávání). V těchto oblastech chci pracovat i nadále.