Máme rádi Lanškroun – a proto svůj program tvoříme společně s občany. Letos jsme při Modré zmrzlině získali téměř stovku vyplněných anketních lístků, v nichž nám občané sdělovali své názory. Netvrdíme, že výsledky jsou absolutně objektivní, ale přesto něco dokazují.

V oblasti investičních priorit je zřetelně vidět nutnost aktivnějšího přístupu města k zajištění bydlení (nabídka pozemků pro výstavbu RD 37%; výstavba bytů městem 34%). Z volnočasových aktivit je největší poptávka po koupání (přírodní bazén 47%; krytý bazén 35%). Pozadu příliš nezůstává ani zvýšení kapacity Domova pro seniory (32%).

Podle očekávání vnímá negativně velká část veřejnosti nedostatek restaurací ve městě. Z pohostinských zařízení v městských budovách si občané přejí fungující restauraci na koupališti (59%), v novém kulturním domě (42%) a pod radnicí (30%). Naopak o fungující kavárnu v kině je minimální zájem (8%).

V oblasti dopravy a bezpečnosti ve městě se nejvíce dotázaných vyslovilo pro podporu cyklodopravy (42%), dále pak o řešení parkování (38%) a pro rozsáhlejší, důkladnější a rozumnější opravu místních komunikací a chodníků (33%).

Ve svých otázkách jsme nemohli pominout nový kulturní dům. Otázka zněla, co zlepšit na jeho fungování. V drtivé většině odpovědí zazněl požadavek vyřešit systém občerstvení (65%), nezanedbatelná část občanů vyjádřila též nespokojenost s nabízeným programem (27%).

Děkujeme všem, kteří se u našeho stánku ve čtvrtek 1. září zastavili a vyplnili anketní lístek. Pokud dostaneme Vaši důvěru a budeme moci po volbách ovlivňovat život v našem městě, slibujeme, že Váš názor nezapadne!