ODS Lanškroun odsuzuje jednání vládnoucí koalice (LANŠKROUNSKÉ FÓRUM, ČSSD a ANO) ve věci znemožnění konání zastupitelstva města (neschválením programu jednání) v pátek 3.5.2019. Nařčení o možné šikaně ze strany koaličních zastupitelů považuji za přehnané a zcela nevhodné, neboť pokud se domluví kterýchkoliv minimálně 7 zastupitelů, mají právo požadovat svolání zastupitelstva, jako tomu bylo i v tomto případě. Neexistují zastupitelé první a druhé kategorie.

Na celé věci mě nejvíce mrzí to, že přestože se můžeme v politických názorech a v řešení problémů města rozcházet, neměli by na to doplácet občané města. Cílem dobré politiky na malém městě, jako je to naše, by mělo být hledání kompromisů, naslouchání argumentům a především dialog, namísto věčných bojů a dělání si zbytečných naschválů. Domnívám se, že především vládnoucí koalice, by se měla maximálně snažit o dialog, a to jak s opozicí, tak s nespokojenými občany.

Jako zastupitelka města udělám maximum pro to, aby především ti občané, kteří nedostali prostor hovořit o svých problémech v pátek 3.5.2019, měli co největší prostor k diskuzi na příštím jednání zastupitelstva, které je svoláno na 15.5.2019.

Za ODS Lanškroun

Mgr. Monika Dušková