Před rokem se konaly v našem městě komunální volby, jejichž důsledkem byla zásadní změna na lanškrounské radnici. V této souvislosti redakce Listů Lanškrounska oslovila Mgr. Stanislavu Švarcovou (SŠ) a Ing. Martina Košťála (MK) o odpovědi na několik otázek. Níže se můžete seznámit jak s otázkami redakce, tak odpověďmi našich zastupitelů.

1. Rada města naplánovala k 31. 10. 2015 uzavření společenského domu s tím, že během následujícího období se objekt vyklidí a připraví na rekonstrukci, která by měla být provedena na základě studie architekta Ladislava Vlachynského z brněnského ATELIÉRU 90. Předpokládané náklady odhadl starosta Vetchý na cca 100 – 120 mil. Kč.
Podporujete plánovanou rekonstrukci společenského domu a její postup?

: Otázce společenského domu jsem ke konci svého působení v roli starostky města věnovala mnoho času. Souhlasím s jeho rekonstrukcí, vím, jak je pro občany města důležitý, i když jsem si zároveň vědoma toho, že jeho provozní náklady budou pravděpodobně relativně vysoké a v budoucnu mohou citelně zasáhnout do rozpočtu města. Variant pro opravu existuje několik a zastupitelé minulého volebního období se při setkání na radnici nevyslovili pro žádné. Vynikající nápady pro modernizaci objektu a jeho využití přicházely od občanů – milovníků kultury i podnikatelů. Některé jejich debaty s městským architektem byly věcné, zajímavé a inspirující, navíc s vědomím výše investice, která bude potřeba pro rekonstrukci objektu a reálných potřeb desetitisícového města. Škoda, že je vše zapomenuto, odloženo. Předpokládanou výši finančních prostředků, kterou si chce současné vedení města pro rekonstrukci vypůjčit, tedy až 120 milionů korun, považuji za opravdu nepřiměřenou.

MK: Problematika Společenského domu nebo kulturního zařízení v Lanškrouně obecně je velmi složitá. V předchozích obdobích se opakovaně hledala mezi zastupiteli shoda, jak tuto otázku vyřešit. Pro zásadně odmítavý postoj některých tehdejších zastupitelů se to nepovedlo. Současné vedení města rozhodlo o uvedené rekonstrukci stávajícího areálu Společenského domu. O tom, jak by měla tato rekonstrukce vypadat, nemám podrobné informace, a proto se k ní nemohu vyjádřit s konečnou platností.
Nejsem proti tomu, aby se Společenský dům rekonstruoval, ale 120 miliónů korun, které si chce vedení města na to vypůjčit, považuji za nepřiměřené. A to zejména proto, že existují jiná řešení, pro občany výhodnější a pro město levnější.

2. Vedení města se snaží udržet polikliniku v centru Lanškrouna. Z tohoto důvodu po krachu projektu ing. Formánka připravilo vlastní projekt výstavby nové budovy polikliniky. Ta by měla vzniknout v prostoru stávajícího zdravotnického zařízení. Lékaři, kteří budou mít zájem o nájem v budově, dostali nabídku 100 Kč/m2 za měsíc (1200 Kč/m2 za rok) po dobu pěti let.
Cena této investice není známá, předběžně se hovořilo se o cca 70 – 100 milionech.
Jaký je váš názor na tuto problematiku a schvalujete záměr města na výstavbu polikliniky ve vlastní režii?

: Stále stojím za svým názorem, že město by polikliniku stavět nemělo. Zvlášť v situaci, kdy jsou známí zájemci o výstavbu tohoto objektu v centru města. Bohužel, vedení města s nimi nekomunikuje. Občana, dle mé zkušenosti, zajímá především kvalita a dostupnost poskytované lékařské péče, bez ohledu na provozovatele či majitele objektu.

MK: Nejen lékaři, ale zejména občané si už dlouho novou, moderní polikliniku zaslouží. Je to bezmála 7 let, co jsem se v zastupitelstvu snažil prosadit stavbu nové polikliniky ve středu města. Rozhodnutí zbourat stávající polikliniku a postavit na stejném místě novou za městské peníze nepovažuji za dobrý nápad. Je to řešení technicky unikátní, ale velmi drahé (a jak jsem vyrozuměl z náznaků, vedení města si na to plánuje půjčit dalších 100 miliónů korun). Chápu, že jak pro projekční firmu, tak pro stavební firmu to bude prestižní a velmi výhodná zakázka, ale opět existují jiná řešení, pro město i občany stejně vhodná a především levnější.

3. V programovém prohlášení koalice stojí, že na závažná a strategická témata bude pořádat ankety dotazující názory občanů, kulaté stoly a debaty s obyvateli města. Koalice také avizovala, že bude pro své záměry hledat shodu v celém zastupitelstvu.
Zhodnoťte, jakým způsobem komunikuje vedení města s občany a nekoaličními zastupiteli své plány a projekty?

: Nemyslím si, že vedení města s občany víc komunikuje. To nastane možná až blíž k volbám, snad aby občan nezapomněl. Se mnou, jako zastupitelkou, není komunikace žádná (Někteří mají problém i pozdravit.)

MK: Jako občan nemám pocit, že by se mnou současné vedení komunikovalo více, než tomu bylo v předchozích obdobích. A jako nekoaliční zastupitel musím otevřeně říct, že vedení města s námi nekomunikuje vůbec.

4. Vedení města bude v souvislosti s rozvojem transparentnosti veškeré smlouvy a faktury zveřejňovat na webových stránkách.
Podporujete toto rozhodnutí? A proč?

: Povinnost zveřejňovat smlouvy bude městu uložena v dohledné době novou normou – Registrem smluv. Zde bych doporučovala držet se normou stanovených mantinelů. Ne víc. O možnosti zveřejňovat jednotlivé faktury jsem přemýšlela před asi třemi lety, kdy město pro občany pořizovalo a instalovalo rozklikávací rozpočet, který tuto funkci již umožňuje. Nemyslím si však, že zveřejněním faktur, bez znalosti souvislostí a podmínek, dostává občan informaci s dostatečnou vypovídací hodnotou. Navíc, pokud má např. zájem o znalost financování konkrétní akce, může snadno o informaci požádat. Obávám se toho, že v návalu informací, které jsou zveřejňovány, možná snad až vnucovány, nedohlédneme k těm podstatným věcem, uniknou nám důležité vazby a souvislosti. To může být ve svém důsledku až nebezpečné.

MK: Je to populistický krok, který prakticky vůbec nic neřeší. Kdo se o tuto problematiku zajímá, tak ví, že mnohé smlouvy se stejně nezveřejňují, a v těch, které se zveřejní, se údaje charakteru obchodního tajemství a osobní údaje začerní. Zveřejněné dokumenty nejsou navíc nijak uspořádány a neumožňují filtrování či vyhledávání, takže hledat mezi tisíci fakturami právě tu, která může být pro někoho zajímavá, bude jako hledat jehlu v kupce sena.

5. Které kroky vedení města považujete za nejlepší, za co ho lze pochválit?

: Vynikající práci s některými médii. To jsem opravdu nedokázala. Ono to musí stát i některé úředníky mnoho času. Ještě zrušit podporu Listům Lanškrounska, začít vydávat „zdarma“ informace z radnice, a PR bude mít vedení města dokonalé a své.

MK: Pochvalu si současné vedení města určitě zaslouží za to, jak se umí mediálně zviditelňovat a propagovat. To každý nedokáže.

6. Co považujete za nejslabší stránku současného vedení Lanškrouna?

: V některých případech vnímám silné politikaření a prosazování svých zájmů ke škodě města, pomstychtivost, pravděpodobně u některých spojenou s částečnou ztrátou paměti, alibismus.
MK: Nesmyslné politikaření, neschopnost nadhledu, nedůvěra a odmítání všeho, co pochází z doby před jejich nástupem na lanškrounskou radnici – bohužel ke škodě občanů i města jako celku.

Lanškroun, září 2015