Archive for the ‘Dění ve městě’ Category

ODS Lanškroun odsuzuje jednání vládnoucí koalice (LANŠKROUNSKÉ FÓRUM, ČSSD a ANO) ve věci znemožnění konání zastupitelstva města (neschválením programu jednání) v pátek 3.5.2019. Nařčení o možné šikaně ze strany koaličních zastupitelů považuji za přehnané a zcela nevhodné, neboť pokud se domluví kterýchkoliv minimálně 7 zastupitelů, mají právo požadovat svolání zastupitelstva, jako tomu bylo i v tomto případě. Neexistují zastupitelé první a druhé kategorie.

Na celé věci mě nejvíce mrzí to, že přestože se můžeme v politických názorech a v řešení problémů města rozcházet, neměli by na to doplácet občané města. Cílem dobré politiky na malém městě, jako je to naše, by mělo být hledání kompromisů, naslouchání argumentům a především dialog, namísto věčných bojů a dělání si zbytečných naschválů. Domnívám se, že především vládnoucí koalice, by se měla maximálně snažit o dialog, a to jak s opozicí, tak s nespokojenými občany.

Jako zastupitelka města udělám maximum pro to, aby především ti občané, kteří nedostali prostor hovořit o svých problémech v pátek 3.5.2019, měli co největší prostor k diskuzi na příštím jednání zastupitelstva, které je svoláno na 15.5.2019.

Za ODS Lanškroun

Mgr. Monika Dušková

Kouzlo nechtěného

Tak jsem se – spolu s dalšími lanškrounskými divadelníky – konečně podíval do nového kulturního domu. Dojmů a taky otazníků mám plnou hlavu, ale chytřejší doufám budu, až proběhnou skutečné zátěžové akce celého objektu. Jednou z nich bude jistě Galavečer Škeble v pátek 3. května 2019. Očekáváme až 300 návštěvníků, které se pokusíme posadit ze všech stran kolem herců a vyzkoušet tak (jako kdysi ve starém kulturáku) hraní v aréně. A protože představení Galavečera bude zároveň i premiérou, musíme taky připočítat plný provoz barů, raut a možná i nějaký ten tanec. Bude to výzva jak pro pořadatele, tak pro zaměstnance Kulturního centra, bez jejichž pomoci a dozoru se žádný uživatel sálu neobejde.

A s tím souvisí jedna nečekaná vzpomínka. Kdysi jsem se, ještě jako zastupitel, zúčastnil prohlídky hokejové arény v Pardubicích. Když jsme vstoupili do šaten hokejistů, zarazily nás jejich neomítnuté betonové stěny. Na náš dotaz reagoval tehdejší manažer Zbyněk Kusý s upřímným údivem: „Vy byste chtěli hokejistům omítat stěny? Pokaždé, když prohrajou, do nich mlátí hokejkama, ti si omítku nezaslouží!”

Uznali jsme tehdy, že to bylo velmi rozumné a praktické stavební řešení, a mě samotného pak později zklamalo, když jsem v nové hokejové hale v Lanškrouně omítky v šatnách objevil. „Copak ten náš architekt tohle neví?” říkal jsem si.

Až teprve v novém kulturním domě jsem tento nadčasový prvek zase spatřil. Betonových stěn je zde habaděj, a kromě toho, že jde spolu se dřevem o přírodní materiály (slova architekta), je tady ještě ten hokejkový bonus navíc! Nelíbil se ti ples? Kapela? Divadlo? Politik? Nevadí. Kopni si při odchodu domů do betonu, práskni do něj pěstí nebo ho přetáhni deštníkem – a hned ti bude líp. A i kdyby sis při tom zlomil ruku a vykřičel plíce, náš nový kulturní dům se ani nezachvěje a ta tvoje pěstička mu vůbec neublíží.

Jan Střecha

ODS nemohla rozpočet podpořit

Místní sdružení ODS Lanškroun k návrhu rozpočtu zaujalo jednoznačné stanovisko a doporučilo našim zastupitelům rozpočet nepodpořit. MS ODS se ztotožňuje s názorem pana Boháče (ODS) uvedeném v zápisu z jednání finančního výboru: Vzhledem k finanční náročnosti probíhajících investiční akcí a s naplánovanou investicí do nové polikliniky, která proběhne v nejbližších letech, jsme očekávali, že bude předložen návrh rozpočtu, kde by byla zřejmá snaha hledat úspory v jiných kapitolách. V návrhu letošního rozpočtu opět vzrostly výdaje, které významně rostly i v posledních letech, jako např.: výdaje za služby hrazené Technickým službám, platy zaměstnanců, příspěvek na provoz Kulturního centra, položka „Přeložky, havárie, různé“, veřejná informovanost…“.
Položku „Přeložky, havárie, různé“ považujeme za nesystémovou a netransparentní, neboť vedení města si může bez schválení zastupitelstva uhradit jakoukoliv akci za 2,7 mil. Kč. Částka věnovaná na veřejnou informovanost slouží stále především pro prezentaci názorů a stanovisek vedení města, nikoliv k informování veřejnosti, jak ale napovídá její název.
Jednou z  priorit programu ODS pro komunální volby je vybudování přírodního biotopového koupaliště a zajištění tolik potřebného prostoru pro kvalitní koupání pro občany města Lanškroun. Dle vyjádření místostarosty Smoly (ČSSD) na Zastupitelstvu města Lanškroun je v rozpočtu města na rok 2019 počítáno s finančními prostředky pro vypracování studie proveditelnosti této investiční akce. Není ovšem již počítáno s finančními prostředky na vypracování projektové dokumentace, což bohužel znamená oddálení případné realizace do dalších let a odložení vyřešení problematiky letního koupání pro všechny občany.
Zastupitelé ODS proto nepodpořili ani navržený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022, protože z něho vyplývá, že při realizaci současného projektu polikliniky nebude možné financovat další připravované investiční akce, s výjimkou těch, které jsou v plánu obnovy majetku. V takové situaci by dle názoru ODS bylo vhodné, co nejdříve posoudit finanční náročnost alternativního návrhu výstavby polikliniky. Rozhodně nedoporučujeme, aby město žádalo o další úvěr.

Monika Dušková, předsedkyně MS ODS Lanškroun

Pečeme s ODS

Děkujeme všem občanům, kteří se dnes na akci „Pečeme s ODS“ potkali s kandidáty ODS Lanškroun a seznámili se s naším volebním programem.

Skvělý Ivo Repčík! Včerejší beseda byla mimořádným zážitkem.
Mladý kluk, který dostal příležitost vylézt na osmitisícovku, ačkoliv neměl velké zkušenosti. Zvládl to na první pokus, navíc bez podpůrného kyslíku, a ještě u toho jako první na světě v této výšce pořídil profesionální zvukový záznam. Děkujeme!

Přijďte se poslední prázdninový víkend pobavit. Zveme vás na letní kino na fotbalovém hřiště v Dolním Třešňovci.


Králíček Petr (2018)

Beseda s Ivo Repčíkem

Zveme Vás na přednášku s promítáním a videem s Ivo Šmejdy Repčík!
Osmadvacetiletý Ivo se věnuje vysokohorské turistice řadu let, ale jeho zatím nejvyšší dosaženou nadmořskou výškou bylo 3300 metrů. Letos se mu naskytla šance zúčastnit se expedice společně s horolezci Markem Holečkem a Zdeňkem Hákem.

Ivo dokázal jako první na světě pořídit separátní zvukový záznam v nadmořské výšce nad 8000 metrů na profesionální zvukovou techniku. Jeho výkon byl v Pelhřimově zapsán do České knihy rekordů. Výstup absolvoval bez podpůrného kyslíku a bez pomoci výškových nosičů.

Český zvukař Ivo Repčík nahrál záznam v 8000 metrech
Zvukař Ivo Repčík pořídil zvukový záznam nejvýše na světě

Beseda se uskuteční ve čtvrtek 30. srpna od 19:00 v Music Bar Forea.

Akce proběhne pod záštitou lanškrounské ODS.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Rezervace míst na musicbar@forea.cz anebo na tel. 775 752 744.

Foto ze zmrzliny s ODS

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili páteční zmrzliny s ODS a věnovali svůj čas, aby vyjádřili své nápady a připomínky.

Pro zájemce a kolemjdoucí jsme v úterním chladném odpoledni připravili grog pro zahřátí a byli jsme připraveni na jejich dotazy. Večer se pak v lanškrounském kině konala beseda s profesionálním horolezcem Radkem Jarošem, který přijal naše pozvání. Obě akce se vydařily!

ODS, kampaň  7. října 2014 ODS, kampaň  7. října 2014
ODS, kampaň  7. října 2014 ODS, kampaň  7. října 2014, Radek Jaroš

ODS - Komunální volby 10. - 11. října 2014

7. 10. 2014, 14 hod
nám. J. M. Marků

Zveme vás dnes od 14 hodin ke spodní kašně na náměstí J. M. Marků, kde můžete diskutovat s kandidáty ODS do městského zastupitelstva. Tekutiny na zahřátí budou připraveny.

Nezapomeňte přijít večer do lanškrounského kina. Od 19 hodin zde bude horolezec Radek Jaroš vyprávět o výstupu na K2, kterou se mu 25. července podařilo zdolat. Vystoupil tak na všechny osmitisícové hory světa, a to bez sebemenší podpory výškových nosičů nebo umělého kyslíku.

Radek Jaroš