Archive for the ‘Volby 2022’ Category

Od malička žiju na Lanškrounsku, své představení ale nemůžu začít slovy „jsem lanškrounský rodák“, vyrostl jsem v Tatenici.
V Lanškrouně bydlím a pracuji posledních 20 let. Za ODS kandiduji už podruhé zejména proto, že sdílím podobné postoje a názory, jako lídr naší kandidátky Lukáš Boháč, kterého považuji za nejlepšího kandidáta na starostu. Byl bych rád, kdyby v Lanškrouně došlo ke změně a nové vedení k řízení města v příštím volebním období přistupovalo strategicky, systematicky a kdyby se konečně vytratil laciný populismus. Vedle sportu patří mezi mé koníčky studium cizích jazyků, sleduji geopolitiku a zajímám se o vývoj městské architektury a urbanismus obecně.

 • 0 Comments
 • Filed under: Volby 2022
 • Studuji gymnázium od roku 2018 a tento rok budu maturovat. Na gymnáziu se aktivně věnuji divadelnímu spolku Škeble. Ve svém volném čase docházím do Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka v Lanškrouně. Rád sportuji a zajímám se o město, ve kterém žiji.

 • 0 Comments
 • Filed under: Volby 2022
 • Nejsem rodačkou z Lanškrouna, ale už 27 let žiji v Dolním Třešňovci, z toho 10 let zastávám funkci ředitelky školní jídelny. Díky této profesi jsem zvyklá nést za svá rozhodnutí zodpovědnost. Ráda se budu podílet na dalším rozvoji města Lanškroun.

 • 0 Comments
 • Filed under: Volby 2022
 • Od začátku letošního roku jsem již v důchodu. Díky různým aktivitám a koníčkům se ale rozhodně nenudím. Přitom však pozorně sleduji dění v našem městě. Přesto, že vidím mnoho pozitivního, nad řadou kroků současného vedení kroutím nevěřícně hlavou. Participativní rozpočet je pouze cukrátkem naservírovaným lanškrounskému občanovi, aby měl pocit spoluúčasti a zbytečně nestrkal nos do věcí zásadních. Poněkud zpackaný „kulturák“ je zářným příkladem nenaslouchání a nekomunikace s občany či potenciálními uživateli.

  Nejsem rodilým Lanškrouňákem, nicméně jsem zde strávil převážnou většinu života a velmi mi leží na srdci další rozvoj města, společenský život v něm a spokojenost jeho občanů. A to je hlavní důvod, proč jsem se rozhodl spolu s partou stejně smýšlejících kolegů kandidovat ve volbách do zastupitelstva našeho města.

 • 0 Comments
 • Filed under: Volby 2022
 • Učitel, ředitel školy, trenér mládežnického volejbalu se zájmem o sport, kulturu a cestování.

 • 0 Comments
 • Filed under: Volby 2022
 • Jsem lanškrounská rodačka, v Lanškrouně žiji celý život a dosud i pracuji. Mám nádherné povolání – učím hru na klavír a zobcovou flétnu na základní umělecké škole. Kromě toho jsem lektorkou Lanškrounské dřevěné píšťalky a mým koníčkem je také sborový zpěv.

  Ve městě jsem se vždy zabývala místním kulturním životem (Hudební mládež, Kruh přátel hudby, kulturní komise rady města) a vzděláváním mládeže (komise pro výchovu a vzdělávání). V těchto oblastech chci pracovat i nadále.

 • 0 Comments
 • Filed under: Volby 2022
 • Modrý večer – 17. 9. 2022 16:00

  Zveme Vás v sobotu 17. 9. do Dolního Třešňovce na Modrý večer, kde bude připraven program pro celou rodinu a kde představíme náš volební program pro komunální volby.

  Veterinární lékař, věrný fanoušek lanškrounského fotbalu a hokeje.

 • 0 Comments
 • Filed under: Volby 2022
 • Anketa na Modré zmrzlině

  Máme rádi Lanškroun – a proto svůj program tvoříme společně s občany. Letos jsme při Modré zmrzlině získali téměř stovku vyplněných anketních lístků, v nichž nám občané sdělovali své názory. Netvrdíme, že výsledky jsou absolutně objektivní, ale přesto něco dokazují.

  V oblasti investičních priorit je zřetelně vidět nutnost aktivnějšího přístupu města k zajištění bydlení (nabídka pozemků pro výstavbu RD 37%; výstavba bytů městem 34%). Z volnočasových aktivit je největší poptávka po koupání (přírodní bazén 47%; krytý bazén 35%). Pozadu příliš nezůstává ani zvýšení kapacity Domova pro seniory (32%).

  Podle očekávání vnímá negativně velká část veřejnosti nedostatek restaurací ve městě. Z pohostinských zařízení v městských budovách si občané přejí fungující restauraci na koupališti (59%), v novém kulturním domě (42%) a pod radnicí (30%). Naopak o fungující kavárnu v kině je minimální zájem (8%).

  V oblasti dopravy a bezpečnosti ve městě se nejvíce dotázaných vyslovilo pro podporu cyklodopravy (42%), dále pak o řešení parkování (38%) a pro rozsáhlejší, důkladnější a rozumnější opravu místních komunikací a chodníků (33%).

  Ve svých otázkách jsme nemohli pominout nový kulturní dům. Otázka zněla, co zlepšit na jeho fungování. V drtivé většině odpovědí zazněl požadavek vyřešit systém občerstvení (65%), nezanedbatelná část občanů vyjádřila též nespokojenost s nabízeným programem (27%).

  Děkujeme všem, kteří se u našeho stánku ve čtvrtek 1. září zastavili a vyplnili anketní lístek. Pokud dostaneme Vaši důvěru a budeme moci po volbách ovlivňovat život v našem městě, slibujeme, že Váš názor nezapadne!

  Práce a rodina jsou můj život. Před časem jsem se vrátil natrvalo do Lanškrouna, kde jsem vyrůstal a rád bych přispěl k jeho fungování, rozvoji a pohodovému životu.

 • 0 Comments
 • Filed under: Volby 2022
 •