Archive for the ‘Názory a komentáře’ Category

Beseda s Václavem Klausem ml.

Nevšední zážitek! Slyšet jasné názory a podepřené logickými argumenty, to je dnes vzácnost. Takový byl Václav Klaus ml. v Lanškrouně. Děkujeme!

Václav Klaus ml. v Lanškrouně 19. 6. 2017

Více o besedě na webu Listy Lanškrounska.

Václav Klaus ml. v Lanškrouně

Jedna socha víc než celý kulturák

Živá diskuse se rozproudila před samým závěrem prosincového jednání zastupitelstva města. Předmětem té živé diskuse byl Kajícník? socha vytvořená mladým umělcem Tomášem Hášou v rámci Hlínafestu. Tedy především to, zda Kajícník klečí na vhodném místě (naproti kříži u kostela svatého Václava), zda někomu nepřekáží či snad někoho neprovokuje. Jestli by mu snad nebylo jinde lépe. Zaznělo mnoho názorů zastupitelů, několik otázek a odpovědí. Pan starosta živě vyzýval zastupitele ke sdělení svých postojů (tedy ty koaliční, opoziční se museli přihlásit), velmi ho zajímaly. Vnímám diskusi jako opodstatněnou, správnou. Autor Matouš Háša by měl pravděpodobně také radost, umění má mimo jiné vést k dialogu a zamyšlení, k formulování svého názoru a postoje. Nevím ale, zda si zastupitelé uvědomují, jak moc ve svých vyjádřeních sdělovali i sami o sobě! Stojí za to poslechnout si zvukový záznam z jednání v čase 2:40.
Je však k nevíře, že k přijímanému úvěru ve výši 160 milionů Kč na témže jednání zastupitelstva města nezazněla ze strany koaličních stran jediná otázka na vedení města nebo přizvaného odborníka, nebyl předložený žádný oponentní posudek či názor. A o celém kulturáku ? možné varianty výstavby, zadání atd. ? na zastupitelstvu v diskusi v minulosti ani věta. Prováděcí dokumentaci mi vedení města spolu s právníky (za jakou cenu?) tajilo až do vypsání výběrového řízení na realizaci stavby. Proč asi?

Stanislava Švarcová

PF 2016

PF 2016

Před rokem se konaly v našem městě komunální volby, jejichž důsledkem byla zásadní změna na lanškrounské radnici. V této souvislosti redakce Listů Lanškrounska oslovila Mgr. Stanislavu Švarcovou (SŠ) a Ing. Martina Košťála (MK) o odpovědi na několik otázek. Níže se můžete seznámit jak s otázkami redakce, tak odpověďmi našich zastupitelů.

1. Rada města naplánovala k 31. 10. 2015 uzavření společenského domu s tím, že během následujícího období se objekt vyklidí a připraví na rekonstrukci, která by měla být provedena na základě studie architekta Ladislava Vlachynského z brněnského ATELIÉRU 90. Předpokládané náklady odhadl starosta Vetchý na cca 100 – 120 mil. Kč.
Podporujete plánovanou rekonstrukci společenského domu a její postup?

: Otázce společenského domu jsem ke konci svého působení v roli starostky města věnovala mnoho času. Souhlasím s jeho rekonstrukcí, vím, jak je pro občany města důležitý, i když jsem si zároveň vědoma toho, že jeho provozní náklady budou pravděpodobně relativně vysoké a v budoucnu mohou citelně zasáhnout do rozpočtu města. Variant pro opravu existuje několik a zastupitelé minulého volebního období se při setkání na radnici nevyslovili pro žádné. Vynikající nápady pro modernizaci objektu a jeho využití přicházely od občanů – milovníků kultury i podnikatelů. Některé jejich debaty s městským architektem byly věcné, zajímavé a inspirující, navíc s vědomím výše investice, která bude potřeba pro rekonstrukci objektu a reálných potřeb desetitisícového města. Škoda, že je vše zapomenuto, odloženo. Předpokládanou výši finančních prostředků, kterou si chce současné vedení města pro rekonstrukci vypůjčit, tedy až 120 milionů korun, považuji za opravdu nepřiměřenou.

MK: Problematika Společenského domu nebo kulturního zařízení v Lanškrouně obecně je velmi složitá. V předchozích obdobích se opakovaně hledala mezi zastupiteli shoda, jak tuto otázku vyřešit. Pro zásadně odmítavý postoj některých tehdejších zastupitelů se to nepovedlo. Současné vedení města rozhodlo o uvedené rekonstrukci stávajícího areálu Společenského domu. O tom, jak by měla tato rekonstrukce vypadat, nemám podrobné informace, a proto se k ní nemohu vyjádřit s konečnou platností.
Nejsem proti tomu, aby se Společenský dům rekonstruoval, ale 120 miliónů korun, které si chce vedení města na to vypůjčit, považuji za nepřiměřené. A to zejména proto, že existují jiná řešení, pro občany výhodnější a pro město levnější.

2. Vedení města se snaží udržet polikliniku v centru Lanškrouna. Z tohoto důvodu po krachu projektu ing. Formánka připravilo vlastní projekt výstavby nové budovy polikliniky. Ta by měla vzniknout v prostoru stávajícího zdravotnického zařízení. Lékaři, kteří budou mít zájem o nájem v budově, dostali nabídku 100 Kč/m2 za měsíc (1200 Kč/m2 za rok) po dobu pěti let.
Cena této investice není známá, předběžně se hovořilo se o cca 70 – 100 milionech.
Jaký je váš názor na tuto problematiku a schvalujete záměr města na výstavbu polikliniky ve vlastní režii?

: Stále stojím za svým názorem, že město by polikliniku stavět nemělo. Zvlášť v situaci, kdy jsou známí zájemci o výstavbu tohoto objektu v centru města. Bohužel, vedení města s nimi nekomunikuje. Občana, dle mé zkušenosti, zajímá především kvalita a dostupnost poskytované lékařské péče, bez ohledu na provozovatele či majitele objektu.

MK: Nejen lékaři, ale zejména občané si už dlouho novou, moderní polikliniku zaslouží. Je to bezmála 7 let, co jsem se v zastupitelstvu snažil prosadit stavbu nové polikliniky ve středu města. Rozhodnutí zbourat stávající polikliniku a postavit na stejném místě novou za městské peníze nepovažuji za dobrý nápad. Je to řešení technicky unikátní, ale velmi drahé (a jak jsem vyrozuměl z náznaků, vedení města si na to plánuje půjčit dalších 100 miliónů korun). Chápu, že jak pro projekční firmu, tak pro stavební firmu to bude prestižní a velmi výhodná zakázka, ale opět existují jiná řešení, pro město i občany stejně vhodná a především levnější.

3. V programovém prohlášení koalice stojí, že na závažná a strategická témata bude pořádat ankety dotazující názory občanů, kulaté stoly a debaty s obyvateli města. Koalice také avizovala, že bude pro své záměry hledat shodu v celém zastupitelstvu.
Zhodnoťte, jakým způsobem komunikuje vedení města s občany a nekoaličními zastupiteli své plány a projekty?

: Nemyslím si, že vedení města s občany víc komunikuje. To nastane možná až blíž k volbám, snad aby občan nezapomněl. Se mnou, jako zastupitelkou, není komunikace žádná (Někteří mají problém i pozdravit.)

MK: Jako občan nemám pocit, že by se mnou současné vedení komunikovalo více, než tomu bylo v předchozích obdobích. A jako nekoaliční zastupitel musím otevřeně říct, že vedení města s námi nekomunikuje vůbec.

4. Vedení města bude v souvislosti s rozvojem transparentnosti veškeré smlouvy a faktury zveřejňovat na webových stránkách.
Podporujete toto rozhodnutí? A proč?

: Povinnost zveřejňovat smlouvy bude městu uložena v dohledné době novou normou – Registrem smluv. Zde bych doporučovala držet se normou stanovených mantinelů. Ne víc. O možnosti zveřejňovat jednotlivé faktury jsem přemýšlela před asi třemi lety, kdy město pro občany pořizovalo a instalovalo rozklikávací rozpočet, který tuto funkci již umožňuje. Nemyslím si však, že zveřejněním faktur, bez znalosti souvislostí a podmínek, dostává občan informaci s dostatečnou vypovídací hodnotou. Navíc, pokud má např. zájem o znalost financování konkrétní akce, může snadno o informaci požádat. Obávám se toho, že v návalu informací, které jsou zveřejňovány, možná snad až vnucovány, nedohlédneme k těm podstatným věcem, uniknou nám důležité vazby a souvislosti. To může být ve svém důsledku až nebezpečné.

MK: Je to populistický krok, který prakticky vůbec nic neřeší. Kdo se o tuto problematiku zajímá, tak ví, že mnohé smlouvy se stejně nezveřejňují, a v těch, které se zveřejní, se údaje charakteru obchodního tajemství a osobní údaje začerní. Zveřejněné dokumenty nejsou navíc nijak uspořádány a neumožňují filtrování či vyhledávání, takže hledat mezi tisíci fakturami právě tu, která může být pro někoho zajímavá, bude jako hledat jehlu v kupce sena.

5. Které kroky vedení města považujete za nejlepší, za co ho lze pochválit?

: Vynikající práci s některými médii. To jsem opravdu nedokázala. Ono to musí stát i některé úředníky mnoho času. Ještě zrušit podporu Listům Lanškrounska, začít vydávat „zdarma“ informace z radnice, a PR bude mít vedení města dokonalé a své.

MK: Pochvalu si současné vedení města určitě zaslouží za to, jak se umí mediálně zviditelňovat a propagovat. To každý nedokáže.

6. Co považujete za nejslabší stránku současného vedení Lanškrouna?

: V některých případech vnímám silné politikaření a prosazování svých zájmů ke škodě města, pomstychtivost, pravděpodobně u některých spojenou s částečnou ztrátou paměti, alibismus.
MK: Nesmyslné politikaření, neschopnost nadhledu, nedůvěra a odmítání všeho, co pochází z doby před jejich nástupem na lanškrounskou radnici – bohužel ke škodě občanů i města jako celku.

Lanškroun, září 2015

PF 2015

pf_2015_ODS

ODSVe středu 15. února proběhla tisková konference na téma optimalizace veřejné dopravy v Pardubickém kraji. Konference se konala tradičně v Modrém domě ODS, s účastí Petra Tupce, lídra do krajských voleb pro rok 2012.
(Pokračování textu…)

ODSKaždý, kdo využívá pro svou dopravu vlak či autobus, má na nové jízdní řády svůj názor. Jak funguje optimalizace veřejné dopravy v režii Pardubického kraje, si prý na vlastní kůži ověřil i sám hejtman Radko Martínek. Na základě vlastní zkušenosti dospěl k rozhodnutí, že bude nutné v tomto systému provést značný počet změn. Bylo by však velkou chybou, začít se radovat už nyní. Preventivní těšení se prozatím jeví jako velmi předčasné.
(Pokračování textu…)

  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Je rozumné čekat s novými jízdními řády až na červen?
  • Filed under: Názory a komentáře
  • ODSV posledních dnech se téměř ve všech formách médií dočítám o takřka fenomenálním úspěchu krajské sociálně demokratické vlády v oblasti úspor u investičních akcí. Slovo fenomenální míním naprosto vážně. V kontextu se zveřejněnou sumou (exaktně) vyčíslenou na 723 048 448,- Kč za poslední tři roky mi výraz nepřipadá vůbec přehnaný. Nicméně v případě, kdy by tato gigantická částka stála na reálném základě.
    (Pokračování textu…)

  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Není na čase nám vysvětlit pravý význam úspory?
  • Filed under: Názory a komentáře
  •