Archive for the ‘Názory a komentáře’ Category

Pokud jste neměli možnost sledovat předvolební reportáže na OIK TV, můžete si odpovědi našich kandidátů vyslechnout zde.

1) Máte tip jak udržet mladé lidi a mladé rodiny s dětmi ve městě?

2) Jste spokojeni se sportovním zázemím obyvatel města, jak byste případně tuto oblast řešili?

3) Které části města by podle Vás vyžadovaly okamžitou rekonstrukci?

4) Jaká je Vaše základní vize, se kterou jdete do voleb?

Jsem rodák tohoto krásného města, na který jsem byl vždy hrdý. Po absolvování vysoké školy jsem se vrátil zpět, protože jsem si neuměl představit žít někde jinde.
Mým velkým koníčkem je lední hokej a lukostřelba. Chtěl bych využít své zkušenosti a přiložit ruku k dílu, aby naše město bylo ještě krásnější.

Dlouho mi trvalo, než jsem našel fotku, na které jsem sám. Vždy tam spolu se mnou byla manželka, rodina, kamarádi… asi to není náhoda. Jsem totiž týmový hráč. Myslím si, že sólisti mnoho nedokáží, ale tým dokáže mnoho. A já jdu do voleb v dobrém týmu!

Anketa na Modré zmrzlině

Máme rádi Lanškroun – a proto svůj program tvoříme společně s občany. Letos jsme při Modré zmrzlině získali téměř stovku vyplněných anketních lístků, v nichž nám občané sdělovali své názory. Netvrdíme, že výsledky jsou absolutně objektivní, ale přesto něco dokazují.

V oblasti investičních priorit je zřetelně vidět nutnost aktivnějšího přístupu města k zajištění bydlení (nabídka pozemků pro výstavbu RD 37%; výstavba bytů městem 34%). Z volnočasových aktivit je největší poptávka po koupání (přírodní bazén 47%; krytý bazén 35%). Pozadu příliš nezůstává ani zvýšení kapacity Domova pro seniory (32%).

Podle očekávání vnímá negativně velká část veřejnosti nedostatek restaurací ve městě. Z pohostinských zařízení v městských budovách si občané přejí fungující restauraci na koupališti (59%), v novém kulturním domě (42%) a pod radnicí (30%). Naopak o fungující kavárnu v kině je minimální zájem (8%).

V oblasti dopravy a bezpečnosti ve městě se nejvíce dotázaných vyslovilo pro podporu cyklodopravy (42%), dále pak o řešení parkování (38%) a pro rozsáhlejší, důkladnější a rozumnější opravu místních komunikací a chodníků (33%).

Ve svých otázkách jsme nemohli pominout nový kulturní dům. Otázka zněla, co zlepšit na jeho fungování. V drtivé většině odpovědí zazněl požadavek vyřešit systém občerstvení (65%), nezanedbatelná část občanů vyjádřila též nespokojenost s nabízeným programem (27%).

Děkujeme všem, kteří se u našeho stánku ve čtvrtek 1. září zastavili a vyplnili anketní lístek. Pokud dostaneme Vaši důvěru a budeme moci po volbách ovlivňovat život v našem městě, slibujeme, že Váš názor nezapadne!

Zveme Vás na diskusi s Petrem Fialou, předsedou ODS a místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

ODS Lanškroun odsuzuje jednání vládnoucí koalice (LANŠKROUNSKÉ FÓRUM, ČSSD a ANO) ve věci znemožnění konání zastupitelstva města (neschválením programu jednání) v pátek 3.5.2019. Nařčení o možné šikaně ze strany koaličních zastupitelů považuji za přehnané a zcela nevhodné, neboť pokud se domluví kterýchkoliv minimálně 7 zastupitelů, mají právo požadovat svolání zastupitelstva, jako tomu bylo i v tomto případě. Neexistují zastupitelé první a druhé kategorie.

Na celé věci mě nejvíce mrzí to, že přestože se můžeme v politických názorech a v řešení problémů města rozcházet, neměli by na to doplácet občané města. Cílem dobré politiky na malém městě, jako je to naše, by mělo být hledání kompromisů, naslouchání argumentům a především dialog, namísto věčných bojů a dělání si zbytečných naschválů. Domnívám se, že především vládnoucí koalice, by se měla maximálně snažit o dialog, a to jak s opozicí, tak s nespokojenými občany.

Jako zastupitelka města udělám maximum pro to, aby především ti občané, kteří nedostali prostor hovořit o svých problémech v pátek 3.5.2019, měli co největší prostor k diskuzi na příštím jednání zastupitelstva, které je svoláno na 15.5.2019.

Za ODS Lanškroun

Mgr. Monika Dušková

Kouzlo nechtěného

Tak jsem se – spolu s dalšími lanškrounskými divadelníky – konečně podíval do nového kulturního domu. Dojmů a taky otazníků mám plnou hlavu, ale chytřejší doufám budu, až proběhnou skutečné zátěžové akce celého objektu. Jednou z nich bude jistě Galavečer Škeble v pátek 3. května 2019. Očekáváme až 300 návštěvníků, které se pokusíme posadit ze všech stran kolem herců a vyzkoušet tak (jako kdysi ve starém kulturáku) hraní v aréně. A protože představení Galavečera bude zároveň i premiérou, musíme taky připočítat plný provoz barů, raut a možná i nějaký ten tanec. Bude to výzva jak pro pořadatele, tak pro zaměstnance Kulturního centra, bez jejichž pomoci a dozoru se žádný uživatel sálu neobejde.

A s tím souvisí jedna nečekaná vzpomínka. Kdysi jsem se, ještě jako zastupitel, zúčastnil prohlídky hokejové arény v Pardubicích. Když jsme vstoupili do šaten hokejistů, zarazily nás jejich neomítnuté betonové stěny. Na náš dotaz reagoval tehdejší manažer Zbyněk Kusý s upřímným údivem: „Vy byste chtěli hokejistům omítat stěny? Pokaždé, když prohrajou, do nich mlátí hokejkama, ti si omítku nezaslouží!”

Uznali jsme tehdy, že to bylo velmi rozumné a praktické stavební řešení, a mě samotného pak později zklamalo, když jsem v nové hokejové hale v Lanškrouně omítky v šatnách objevil. „Copak ten náš architekt tohle neví?” říkal jsem si.

Až teprve v novém kulturním domě jsem tento nadčasový prvek zase spatřil. Betonových stěn je zde habaděj, a kromě toho, že jde spolu se dřevem o přírodní materiály (slova architekta), je tady ještě ten hokejkový bonus navíc! Nelíbil se ti ples? Kapela? Divadlo? Politik? Nevadí. Kopni si při odchodu domů do betonu, práskni do něj pěstí nebo ho přetáhni deštníkem – a hned ti bude líp. A i kdyby sis při tom zlomil ruku a vykřičel plíce, náš nový kulturní dům se ani nezachvěje a ta tvoje pěstička mu vůbec neublíží.

Jan Střecha

ODS nemohla rozpočet podpořit

Místní sdružení ODS Lanškroun k návrhu rozpočtu zaujalo jednoznačné stanovisko a doporučilo našim zastupitelům rozpočet nepodpořit. MS ODS se ztotožňuje s názorem pana Boháče (ODS) uvedeném v zápisu z jednání finančního výboru: Vzhledem k finanční náročnosti probíhajících investiční akcí a s naplánovanou investicí do nové polikliniky, která proběhne v nejbližších letech, jsme očekávali, že bude předložen návrh rozpočtu, kde by byla zřejmá snaha hledat úspory v jiných kapitolách. V návrhu letošního rozpočtu opět vzrostly výdaje, které významně rostly i v posledních letech, jako např.: výdaje za služby hrazené Technickým službám, platy zaměstnanců, příspěvek na provoz Kulturního centra, položka „Přeložky, havárie, různé“, veřejná informovanost…“.
Položku „Přeložky, havárie, různé“ považujeme za nesystémovou a netransparentní, neboť vedení města si může bez schválení zastupitelstva uhradit jakoukoliv akci za 2,7 mil. Kč. Částka věnovaná na veřejnou informovanost slouží stále především pro prezentaci názorů a stanovisek vedení města, nikoliv k informování veřejnosti, jak ale napovídá její název.
Jednou z  priorit programu ODS pro komunální volby je vybudování přírodního biotopového koupaliště a zajištění tolik potřebného prostoru pro kvalitní koupání pro občany města Lanškroun. Dle vyjádření místostarosty Smoly (ČSSD) na Zastupitelstvu města Lanškroun je v rozpočtu města na rok 2019 počítáno s finančními prostředky pro vypracování studie proveditelnosti této investiční akce. Není ovšem již počítáno s finančními prostředky na vypracování projektové dokumentace, což bohužel znamená oddálení případné realizace do dalších let a odložení vyřešení problematiky letního koupání pro všechny občany.
Zastupitelé ODS proto nepodpořili ani navržený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022, protože z něho vyplývá, že při realizaci současného projektu polikliniky nebude možné financovat další připravované investiční akce, s výjimkou těch, které jsou v plánu obnovy majetku. V takové situaci by dle názoru ODS bylo vhodné, co nejdříve posoudit finanční náročnost alternativního návrhu výstavby polikliniky. Rozhodně nedoporučujeme, aby město žádalo o další úvěr.

Monika Dušková, předsedkyně MS ODS Lanškroun

PF 2019