ODS nemohla rozpočet podpořit

Místní sdružení ODS Lanškroun k návrhu rozpočtu zaujalo jednoznačné stanovisko a doporučilo našim zastupitelům rozpočet nepodpořit. MS ODS se ztotožňuje s názorem pana Boháče (ODS) uvedeném v zápisu z jednání finančního výboru: Vzhledem k finanční náročnosti probíhajících investiční akcí a s naplánovanou investicí do nové polikliniky, která proběhne v nejbližších letech, jsme očekávali, že bude předložen návrh rozpočtu, kde by byla zřejmá snaha hledat úspory v jiných kapitolách. V návrhu letošního rozpočtu opět vzrostly výdaje, které významně rostly i v posledních letech, jako např.: výdaje za služby hrazené Technickým službám, platy zaměstnanců, příspěvek na provoz Kulturního centra, položka „Přeložky, havárie, různé“, veřejná informovanost…“.
Položku „Přeložky, havárie, různé“ považujeme za nesystémovou a netransparentní, neboť vedení města si může bez schválení zastupitelstva uhradit jakoukoliv akci za 2,7 mil. Kč. Částka věnovaná na veřejnou informovanost slouží stále především pro prezentaci názorů a stanovisek vedení města, nikoliv k informování veřejnosti, jak ale napovídá její název.
Jednou z  priorit programu ODS pro komunální volby je vybudování přírodního biotopového koupaliště a zajištění tolik potřebného prostoru pro kvalitní koupání pro občany města Lanškroun. Dle vyjádření místostarosty Smoly (ČSSD) na Zastupitelstvu města Lanškroun je v rozpočtu města na rok 2019 počítáno s finančními prostředky pro vypracování studie proveditelnosti této investiční akce. Není ovšem již počítáno s finančními prostředky na vypracování projektové dokumentace, což bohužel znamená oddálení případné realizace do dalších let a odložení vyřešení problematiky letního koupání pro všechny občany.
Zastupitelé ODS proto nepodpořili ani navržený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022, protože z něho vyplývá, že při realizaci současného projektu polikliniky nebude možné financovat další připravované investiční akce, s výjimkou těch, které jsou v plánu obnovy majetku. V takové situaci by dle názoru ODS bylo vhodné, co nejdříve posoudit finanční náročnost alternativního návrhu výstavby polikliniky. Rozhodně nedoporučujeme, aby město žádalo o další úvěr.

Monika Dušková, předsedkyně MS ODS Lanškroun

PF 2019

1. Mgr. Stanislava Švarcová
ředitelka dětského domova, ODS
 

2. RNDr. Lukáš Boháč
programátor, ODS
 

3. Pavlína Tovtíková
ředitelka školní jídelny, bez politické příslušnosti
 

4. Mgr. Monika Dušková
ředitelka školy, ODS
 

5. Ing. Oldřich Brýdl
technický ředitel, bez politické příslušnosti
 

6. Vítězslav Seidl
ředitel obchodní společnosti, ODS
 

7. Ing. Jiří Sloupenský
majitel tiskárny, ODS
 

8. Ing. Libor Černohous
vedoucí údržby, bez politické příslušnosti
 

9. PaedDr. Marie Borkovcová
ředitelka muzea, ODS
 

10. Jiří Dušánek
vrchní inspektor obvodního oddělení policie, bez politické příslušnosti
 

11. Dominik Joza
student vysoké školy, bez politické příslušnosti
 

12. Michal Stasiowski
strojař, bez politické příslušnosti
 

13. Marie Střechová
učitelka základní umělecké školy, ODS
 

14. Ing. Josef Šuma
technický ředitel, bez politické příslušnosti
 

15. Ing. Petr Kotyza
ředitel biotechnologické firmy, bez politické příslušnosti
 

16. Mgr. Linda Netušilová
ředitelka knihovny, bez politické příslušnosti
 

17. Ing. Jiří Krejča
jednatel softwarové společnosti, ODS
 

18. Mgr. Martin Joza
ředitel školy, bez politické příslušnosti
 

19. Tomáš Krč
obchodní zástupce, ODS
 

20. Ivo Stasiowski
OSVČ, bez politické příslušnosti
 

21. Bc. Vladimíra Skalická
vychovatelka speciální školy, bez politické příslušnosti

Pečeme s ODS

Děkujeme všem občanům, kteří se dnes na akci „Pečeme s ODS“ potkali s kandidáty ODS Lanškroun a seznámili se s naším volebním programem.

Pečeme s ODS – 1. 10. – 14:00


Zveme Vás na setkání s kandidáty ODS Lanškroun.
Potkáme se na několika místech ve městě, kde se můžete seznámit s naším volebním programem a diskutovat s námi.
Uvidíme se na náměstí J. M. Marků, u Dělnického domu, u Krčmy, v Lorencově aleji a na sídlišti U papíren zítra po 14. hodině.

Dobrého chleba a dobrých nápadů není nikdy dost!
[powr-map id=e2d95cfd_1538259669]

Volby 2018 – Pozvánka k volbám

Volby 2018 – Penzion pro seniory

Budeme urychleně hledat řešení zvýšení kapacity domova pro seniory i v jiných lokalitách s pobídkou pro soukromé investory. Rozšíříme služby domácí péče pro rodiny, které se starají o dlouhodobě nemocného člena rodiny.

Volby 2018 – Cyklostezky

To, že umíme vybudovat cyklostezky, jsme v minulosti již dokázali směrem na Albrechtice a Rudoltice. Zrealizujeme plánované cyklostezky do Žichlínku a do Sázavy, příp. i bez dotace.

Vážení občané,

obracím se k vám před komunálními volbami jako lídr kandidátky ODS v Lanškrouně. Věřím, že mnohé z nás znáte osobně. Víte, že jsme realisté. Jsme lidé ochotní pracovat, věnovat čas a energii rozvoji města. Máme zkušenosti získané ve svých profesích i vedením města. Jsme poučeni z chyb.

Předkládáme vám náš volební program. Do jeho tvorby jste zasáhli i vy, občané města. Oslovili jsme vás v rámci akce Tvoříme program s občany (naše modrá zmrzlina). Byla jsem překvapena vaší ochotou věnovat svůj čas rozhovoru nad obsáhlým dotazníkem. Dokazuje to, že vás zajímají záležitosti města a přemýšlíte o nich.

S vaší inspirací jsme vytvořili odpovědný program. Každý z jeho devíti bodů má v následujícím volebním období zcela konkrétní řešení. Důležitým úkolem je realizace polikliniky. Chceme pro vás vybudovat přírodní koupaliště citlivě zasazené do rybníka Dlouhý, zrušit poplatek za parkování po dobu 30 min. a zajistit větší komfort při placení parkovného. Zasloužíte si zrušení poplatků za svoz komunálního odpadu, nové cyklostezky, vyhovující šatny pro sportovce a pozemky pro výstavbu rodinných domů.

Důležitá je péče o seniory, mj. rozšířením kapacity domova. Samozřejmá je podpora školství a kultury, včetně úsilí dobře využít nový kulturní dům. Chceme zachovat stávající sál zámku pro pořádání komorních akcí. Budeme i nadále v kontaktu s majiteli firem a budeme jim naslouchat. Bezpečí občanů a čistota města jsou pro nás samozřejmostí.

ODS má pro vás ta pravá řešení!

Mgr. Stanislava Švarcová